Behandling

Behandling

Mitt namn är Annina Hohenthal. Sedan år 2001 arbetar jag som leg psykolog. Arbetar också som mindfulness/yoga instruktör.

Jag erbjuder kognitiv psykoterapi samt mindfulness i samarbete med Region Skåne.
Det innebär att Du betalar enligt högkostnadstaxa 160 kr per session eller kostnadsfritt om Du har frikort.
Kognitiv psykoterapi behandling under rehabiliteringsgarantin el vårdvalet inbegriper bedömning, kartläggning och behandling enligt vanlig KBT- behandling.

Du behöver en remiss från läkare på Din vårdcentral.


De huvudsakliga kriterierna för psykoterapeutisk behandling:

Stressproblematik (sömnproblem, utmattning, etc)
Oro- och ångestproblemtik (social ångest, fobier, panikångest, etc)
Nedstämdhet/depression
Livs- el utvecklingskris
Relationssvårigheter