Kognitiv Psykoterapi

Kognitiv Psykoterapi och Mindfulness

Definition av kognitiv terapi
Kognitiv terapi är en korttidsinriktad och fokuserad terapiform som har sin utgångspunkt om att psykisk ohälsa ofta medför dysfunktionella tankemönster och negativa inre föreställningar

Kognitiv terapi har stort vetenskapligt stöd för att vara en effektiv behandlingsmetod som bygger på en förändring i tankar, känslor och handlingar.

Det är en aktiv förändringsprocess där vi tillsammans, terapeut och klient, utforskar och utvecklar strategier för att bygga ett tillfredsställande och balanserat liv.

Mindfulness
Mindfulness innebär att med alla våra sinnen vara här och nu i en medveten närvaro.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är ett koncept där vi tränar mindfulness för att minska stress genom regelbundna, enkla meditations- och andningsövningar. Det handlar om att stanna upp, fokusera och bli mer uppmärksam på nuet. Ju oftare vi stannar upp, ju mer uppmärksamma blir vi och kan uppleva känslan av nuet på ett fridfullt sätt.

Forskning från USA, England och Sverige har påvisat att mindfulness ger resultat i minskad stress. Metoden används för att minska smärta, tinnitus, ångest/oro samt depressioner.